Seminanmälan

Vi behöver din seminanmälan via mail senast kl 8.00 den dag du vill ha semin.

För aktuella tjurar kontakta:
Ann Blomkvist 072-585 55 60
Lisbeth Johansson 070-514 89 13
Yvonne Geiros 070-514 91 08


Ko #1 (Öron#):

Önskad tjur (Kod# & namn):

Ko #2 (Öron#):

Önskad tjur (Kod# & namn):

Ko #3 (Öron#):

Önskad tjur (Kod# & namn):

Ko #4 (Öron#):

Önskad tjur (Kod# & namn):

Ko #5 (Öron#):

Önskad tjur (Kod# & namn):

Övrigt: